آموزش انواع فرم ها،ضربات و...

ویژگی های مبارز:

دراينجا ويژگيهاي يك مبارز به دوگروه الف : مشخصات عمومي      ب: مشخصات فردي

تقسيم شده در بخش اول ويژگيهايي مطرح شده كه تاحدي دروجود هرمبارزي قرار دارد اما وجه تمايز بين يك مبارز عالي ،خوب ، متوسط ، وضعيف وتفاوت آنها با يكديگردرقسمت دوم نهفته است وهرقدراين ويژگيها قويتر وبارزترباشد مبارز طراز      اول ترخواهد بود .

در بخش مشخصات عمومي منظورازآگاهي قوانين ومقررات اين است كه بدليل تغييرات مختلف دراوزان ابعاد محوطه شي هاپ جانگ تعداد داوران قوانين وزن كشي امتيازات اخطارها علائم حتي هوگو وغيره دلالت براهميت وقوف وآگاهي ازقوانين وجديدترين تغييرات توسط بازيكن دارد تا درهنگام برخورد با هركدام ازموضوعات دچار مشكل وسردرگمي نگردد.

+ نوشته شده در  87/04/20ساعت 10:45  توسط حامدحسابی | 

واژه هاي  كلاسي

رديف

معناي فارسي

تلفظ كره اي

تلفظ انگليسي

1

احترام به پرچم

كوك كي نيم كيونگ نه

Kok.ki.nim  kyong.ne

2

تاريخچه تكواندو

تكواندو يوكسا

T.k.D      YOKSA

3

بجاي خود

و . نه . چي

WO   NE  CHI

4

جمع شدن به وسط

جو . بون . كانگه

JOO   BOON   KANGE

5

ايستادن پشت هم

هچو . مويو

HI.CHO.MOYO

6

ايستادن روبهم

جاوو . يانگ وو

JAWOYANGWO

7

بستن چشمها

شي . زم . ونچوما

SHIZEM.WENCHOOMA

8

فرياد كشيدن

كي . هاپ

KI .HAP

9

انقباض بدن نيرووانرژي

هيم

HIM

10

تمركز حواس

جبپ . جونگ

JIP.JOONG

11

سرعت

سوك . دو

SOOK.DO

12

نيروي عكس العمل

باندك . ريوك

BANDOOK.RIYOK

13

توازن و تعادل

كيون . هيون

KYON.HYONG

14

كنترل نفس

هو . هوپ

HOO.HOP

15

نرمش

موم . پولوگي

MOM.POOLOGI

16

نيرو و قدرت

هيم . اويي . ولي

HIM.OYI.WOLI

17

نقاط ضربه زننده

كوان . كاك

KWON.KAK

18

نقاط دفاع كننده

ماكي . بويي

MAKKI.BOYI

19

تعويض دست

سون . پاكو

SON.PAKO

20

تعويض پا

بال . پاكو

BAL.PAKO

21

چپ

ون

WEN

22

راست

اورن

ORN OKEUN

23

دوتايي

يانگ

YANG

24

شرافت راستي - دوستي

يوم چي

YOM- CHI

25

پي درپي پشت سرهم

يون سوك

YON- SOK

26

نفس روح

هاپ

HAP

27

بازكننده

هچيو

HECHYO

28

سخت زدن

هوريو

HOORYO

+ نوشته شده در  87/04/20ساعت 10:43  توسط حامدحسابی | 
واژه هاي شمارش اعداداز يك تا ده

1 يك

هانا

HANA

يكمين

ايل

IL

2 دو

تول

TOOL

دومين

يي

YI

3 سه

ست

SET

سومين

سام

SAM

4 چهار

نت

NET

چهارمين

سا

SA

5 پنج

دا ست

DA SET

پنجمين

او

O

6 شش

يا ست

YA SET

ششمين

يوك

YUK

7 هفت

ايل كوپ

IL KOOP

هفتمين

چيل

CHIL

8 هشت

يو دول

YOO DOL

هشتمين

پال

PAL

9 نه

آ هوپ

A HOP

نهمين

كيو

KYO

10 ده

يول

YoL

دهمين

شيپ

SHIP

+ نوشته شده در  87/04/20ساعت 10:42  توسط حامدحسابی | 

 واژه هاي اسامي اعضاي بدن

رديف

معناي فارسي

تلفظ كره اي

تلفظ انگليسي

1

پيشاني

موه . ر

MOH . RE

2

بيني

اين . جوم

IN . JOOM

3

چانه

توك

TOOK

4

گردن

موك

MOK

5

شانه

او . كي

O . KI

6

سينه

كا . سوم

KA . SOOM

7

جناق سينه

پيونگ . جي

PYONG . JI

8

ناف

هايوك - پو

HABOK.PU

9

باسن

هري

HARI

10

مچ دست به جلو

سون

SON

11

مچ دست

سون . موك

SON . MOK

12

مشت بسته

جو . موك

JOO . MOK

13

پيش مشت

آپ . جو . موك

AP . JOO . MOK

14

زير پشت

مه . جو . موك

ME . JOO . MOK

15

پشت مشت

دونگ . جو . موك

DONG . JOO . MOK

16

تيغه خارجي كف دست

سون . نال

SON . NAL

17

تيغه داخلي كف دست

سون . نال . دونگ

SON . NAL . DONG

18

كف دست

سون باداك

SON . BADAK

19

نوك انگشتان دست

سون . كوت

SON . KOOT

20

نوك انگشتان وسط و انگشت نشانه

گاوي . سون . كوت

GAWI . SON . KOOT

21

انتهاي كف دست

باتانگ . سون

BATANG . SON

+ نوشته شده در  87/04/20ساعت 10:40  توسط حامدحسابی | 
گالری تصاویر
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  87/04/19ساعت 19:3  توسط حامدحسابی | 
هنر شكستن اجسام (Kyukpa)

چهار مهارت اصلي تكواندو كه توسط فدراسيون جهاني تكواندو WTF استاندارد و مدون گرديده است

. عبارتند از:

1)      مبارزه            Besides Sparring

2)      فرم                                Form

3)      دفاع‌شخصي          Self Defence

4)      شكستن اجسام          Breaking

 

تكنيك‌هاي شكستن اجسام، جزئي از هنر رزمي تكواندو مي‌باشند كه موجب تبحر و تسلط هنرجو

در فنون رزمي مي‌گردند. دقت، سرعت و قدرت، سه اصل مهم در اين تكنيك‌ها مي‌باشند كه يك قاعده

 كلي در تكواندو است.

شكستن اجسام، يك راه خوب براي نمايش سرعت، قدرت و تمركز است كه بدون زخمي شدن خود

و ديگران، بر روي اشياء غيرزنده اعمال مي‌گردد و به ورزشكار كمك مي‌كند تا باور نمايد كه بدن او يك

سلاح قوي است.

 

مزاياي تمرينات شكستن اجسام

1)      ورزشكار با اين تمرينات، نحوه اجراي صحيح ضربات را با قدرت، سرعت و نفوذ زياد مي‌آموزد.

2)      ورزشكار مي‌تواند به قدرت واقعي ضربات خود آگاه گردد.

3)      تكنيك‌هاي شكستن اجسام، سبب پيشرفت، آرامش و اعتماد به‌نفس مي‌شوند.

4)      ورزشكار مي‌آموزد كه چگونه بدون آن‌كه آسيب ببيند، تكنيك‌هاي رزمي را اجرا كند.

 

نكات ارائه شده زير بخش‌هايي از كتاب «هنر شكستن اجسام» تاليف خانم سخايي مي‌باشد كه با

بررسي عوامل فيزيكي و قواعد علمي، رازهاي نهفته شكستن اجسام را بازگو مي‌نمايد. از اساتيدي

 كه تجربيات مفيدي در اين رابطه دارند، صميمانه تقاضاي همكاري و تبادل دانش داريم.

+ نوشته شده در  87/04/19ساعت 18:26  توسط حامدحسابی | 
تنفس صحيح و تقويت شش‌ها

مي‌خواهيم در اين قسمت درباره اهميت تنفس صحبت كنيم. يك مثل شرقي ميگويد:

«اگر ضربه يك رزمي‌كار فاقد كنترل تنفس باشد، قدرت لازم را نخواهد داشت». رزمي كاري

كه به تكنيكهاي تنفسي آشنا نباشد و آنها را انجام ندهد، نبايد خود را يك رزمي كار واقعي بداند.

اگر نگاهي به تمرينات سبكهاي رزمي بيندازيم، در تمام آنها تكنيكهاي كنترل تنفس وجود داشته

و اهميت زيادي دارد. براستي چرا تنفس صحيح براي يك رزمي كار بسيار مهم است؟

اجازه دهيد با مثالي ساده، مطلب را روشنتر سازيم: اگر شما از چيزي بترسيد و يا نسبت به

موضوعي خشمگين شويد، ايتدا تنفس شما از ريتم طبيعي خود خارج شده و سريع و تند

ميگردد. حال اگر در اين وضعيت بتوانيد نفسهاي عميق و شكمي انجام دهيد يا به عبارتي

تنفسهايتان را كنترل كنيد، بسرعت آرام شده و انرژي جسمي و روحيتان تحليل نميرود.

پس اگر مايليد طي تمرينات و مبارزه، زود خسته نشده و بنيه، قدرت و استقامت زيادي داشته

 باشيد، تمرينات تنفسي را پيوسته انجام دهيد. از طريق تمرينات صحيح كنترل تنفس، ابتدا

ششها قوي مي‌شوند و حين تمرينات طاقتفرساي رزمي كه انرژي بدن رو به اتمام است،

اين ششهاي قوي هستند كه تنفس را خودبهخود كنترل كرده و اجازه نميدهند رزميكار خسته

 و از ادامه فعاليت متوقف شود، بلكه با تنفسهاي عميق و كسب اكسيژن بيشتر، به وي انرژي

 ميبخشند. اينكه ميبينيد بعضي از هنرجويان رزمي، در نبرد زود خسته شده يا اصطلاحاً

«ميبُرَند» به خاطر عدم آشنائيشان به تنفس عميق و اصولي است. نكته ديگر اينكه: يك رزميكار

 اساساً بايد در حين تنفس كه بدن ضعيف شده و ميخواهد انرژي بگيرد، تكنيكهاي دفاعي و

موقع تخليه هوا كه بدن قدرت گرفته و ميخواهد انرژي را انتقال دهد ضربه بزند.

+ نوشته شده در  87/04/19ساعت 18:14  توسط حامدحسابی | 
عوامل موثر بر سرعت

سرعت يعني طي مسافت در كمترين زمان ممكن. فرمول سرعت (v = d / t) مي‌باشد که در آن

 v سرعت، d فاصله تا هدف و t زمان است. براي مثال سرعت 10KM/H به مفهوم طي مسافت 10

 كيلومتر در يك ساعت مي‌باشد. براي افزايش سرعت بايد به كاهش مسافت توجه داشت. يكي

از عوامل موفقيت تكواندو پومسه، سرعت بسيار برتر آن نسبت به ساير سبك‌ها است. بنيان‌گذاران

 اين سبك، نسبت به نقش كاهش مسافت در افزايش سرعت، توجه خاصي داشته و سعي كرده‌اند

 حركات و زواياي اضافي را از تكنيك‌ها و سوگي‌ها حذف و سرعت را افزايش دهند. كاهش مسافت

به مفهوم رسيدن سريع‌تر به مقصد است. براي مثال از آنجا كه كوتاه‌ترين فاصله بين دو نقطه،

 خط مستقيم است، برخلاف بسياري از سبك‌هاي رزمي ديگر، در تكواندو پومسه، حركت پا روي

 آپ‌سوگي در خط مستقيم مي‌باشد. (شكل A) در ضربه آپ‌چاگي نيز پاي ضربه‌زننده در كوتاه‌ترين

 فاصله و سريع‌ترين زمان به هدف اصابت مي‌كند. (شكل B)

 

+ نوشته شده در  87/04/19ساعت 18:12  توسط حامدحسابی | 
نكات مهم در تكنيك‌هاي پا (پال چاگي)

دقت نمائيد كه ضربات را با مناطق ضربه‌زننده مجاز اجرا نمائيد. براي مثال در ضربات مشت بايد

 فقط از بندهاي دو انگشت وسط و اشاره استفاده كنيد تا ساير قسمت‌ها آسيب نبينند. با كاستن

 از سطح مقطع تماس، نفوذ ضربه بيشتر شده و در مقابل، افزايش آن موجب پخش‌شدن نيرو و

كاهش نفوذ مي‌گردد.

1)      استفاده از تمام عضلات مرتبط با تكنيك مانند عضلات پا، ران و كمر و هماهنگي بين آنها،

 استفاده از عضلات كمر و ران، نقش مهمي در سرعت و قدرت ضربات پا دارد.

2)      بالا بردن کامل زانوي پاي مجري تکنيک براي كسب حداكثر قدرت از طريق كشش عضلات

 مربوطه

3)      نگاه داشتن بدن, کفل و پاها در امتداد يک  خط مستقيم براي حفظ تعادل و تمركز قوا در

راستاي ضربه. در صورتي‌كه هنگام ضربه بدن، كفل و پاي ضربه‌زننده، در امتداد يك خط مستقيم

 باشند، نيروي تمامي بدن در يك راستا جمع شده، سرعت، قدرت و تعادل ضربه را افزايش مي‌دهند.

     

اجزاء پا

1)      موروپ          زانو

2)      داراي            ساق پا

3)      پال دونگ       روي پا

4)      آپ چوك        سينه پا

5)      ديت چوك      پاشنه پا

6)      پال باداك       كف پا

7)      پال نال          تيغة بيروني پا

 

و نكات بسياري در رابطه با تكنيك‌هاي پا كه در پست‌هاي بعدي بحث خواهند شد. فعلا خدا نگهدار...

+ نوشته شده در  87/04/19ساعت 18:11  توسط حامدحسابی | 
نكات مهم در دفاع‌‌ها (ماگي)

    يكي از اصول مهم در تكواندو اصل دفاع مي‌باشد كه «ماگي» نام دارد كه از دو كلمه «ما» به معناي

 دفاع و «گي» به معناي اجرا تشكيل شده است.

    در كل دفاع دست به 3 صورت انجام مي‌گيرد: با «تيغه دست»، با «مچ دست» و با «پاشنه كف

 دست» و در سه قسمت اصلي بدن اجرا مي‌گردند:

1) آره                      از كمربند به پائين

2) مومتونگ             از كمربند تا استخوان ترقوه

3) الگول                  استخوان ترقوه به بالا

 

 

    توجه كنيد كه دفاع به‌معني سدّ كردن و تحمل ضربه نيست! بلكه بايد با تغيير مسير و نيروي ضربه

، از اصابت آن به بدن خود جلوگيري كرده و يا حداقل شدت و سرعت آن كاست. به همين دليل تمامي

 دفاع‌ها با قسمت‌هاي نرم دست و يك شوك كوبشي، در زاويه‌اي مايل با ضربه قرار گرفته و آن را

منحرف مي‌كنند. بنابراين قرارگرفتن در زاويه عمود بر ضربه نادرست و خطرناك مي‌باشد.

+ نوشته شده در  87/04/19ساعت 18:9  توسط حامدحسابی | 
شرايط مربي‌گري

مربي به‌معناي لغوي بيانگر تربيت كننده بوده و جايگاه معنوي آن، الگو قرار گرفتن شخصيت رفتاري و اجتماعي مربي براي هنرآموزان تحت تدريس براي شكل‌گيري شخصيت آينده آنان مي‌باشد تكواندو به‌عنوان يك ورزش پرنشاط و پرتحرك و متمايز با ساير رشته‌هاي ورزشي (علي‌الخصوص رزمي) مورد توجه خانواده‌ها و جوانان و تمام اقشار ورزش‌دوست بوده و علاقه‌مندانش با ادامه تمرينات و اخذ تجارب به اثرات معنوي (كه جنبه ديگر آن مي‌باشد) پي برده و عملاً به آنان ثابت مي‌شود كه با رعايت و احترام به قوانين، نظم و انضباط لازمه خواهند توانست از توجه بيش‌تر مربي برخوردار شده و با تدريس بهتر و دلسوزانه‌تر مربي و تمرين، مداومت و تكرار، فنون را براحتي اجراء نمايند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  87/04/19ساعت 18:8  توسط حامدحسابی | 
نكته‌هاي كوچك تمرين

1)      سعي نمائيد باشگاهي را که امکانات کافي، مطلوب و فضاي مناسب دارد، انتخاب نمائيد.

2)      باشگاهي را انتخاب نمائيد که افرادش در تمرينات جدي باشند تا روند پيشرفت شما کند

نشود.

3)      فراموش نکنيد بهترين اوقات يک ورزشكار زماني است که در باشگاه تمرين مي‌کند.

4)      قبل از تمرين بدن را به صورت مطلوب گرم نمائيد.

5)      از انجام تمرينات اضافه پرهيز نمائيد و شدت تمرين را بيش از حد بالا نبريد.

6)      حرکات کششي را در فاصلة بين تمرينات انجام دهيد.

7)      همواره فراگيري تکنيک‌هاي صحيح را افزايش و گسترش دهيد.

8)      از ياري که از تمرينات فرار مي‌کند و سعي در سست کردن عزم و ارادة شما را دارد، دوري

نمائيد.

9)      قبل، حين و بعد از تمرين، آب و مايعات كافي مصرف كنيد.

10)   استراحت مناسب و خواب خوبي را در شب تدارک ببينيد تا بدن بهتر آماده تمرينات

بعدي شود. بعدازظهر هم کمي استراحت نمائيد.

11)   يک هفتة استراحت فعال را پس از هر دورة پرفشار داشته باشيد.

12)   از تکنيک‌هاي ريلکسيشن جهت ريکاوري استفاده نمائيد

+ نوشته شده در  87/04/19ساعت 18:6  توسط حامدحسابی | 
الزامات آموزش مبارزه

1)      آشنا بودن مربي با اصول اوليه كمك‌هاي پزشكي و درمان‌هاي فوري آسيب‌ديدگي‌هاي ورزشي

2)      دارابودن وسايل ايمني (‌تشك، هوگو، كلاه، ساعدبند، ساق‌بند، بيضه‌بند)

3)      آموزش و تمرين در سطح كمربندي هنرآموز (حداكثر يك‌درجه بالاتر يا پائين‌تر)

4)      حضور دائم و مستقيم مربي در آموزش و تمرينات مبارزه

5)      دارا بودن بيمه ورزشي معتبر مبارزين

6)      دارا بودن كمك‌هاي اوليه پزشكي در محل تمرينات و حضور امدادگر در مسابقات

7)      به هنرآموزان مي‌بايست تفهيم گردد بدون اخذ مجوز از مربي و بدون حضور ايشان، هرگونه تمرين و

مبارزه ممنوع مي‌باشد.

 

براساس قوانين و مقررات رعايت موارد بالا جزو الزامات آموزشي بوده و اجراي آن برعهده مربي كلاس

ميباشد. درصورت بروز هرگونه حادثه، ‌مسئوليت آن برعهده  مربي مي‌باشد.

+ نوشته شده در  87/04/19ساعت 18:5  توسط حامدحسابی | 
وظايف يك مربي

1)      حضور به‌موقع در كلاس

2)      اخذ آزمون  و صدور احكام (زرد، سبز و آبي) در زمان‌هاي موردنياز هنرآموزان طبق ضوابط و مقررات تعيين

 شده

3)      نظارت و حضور مستقيم در تمرينات كلاس


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  87/04/19ساعت 18:4  توسط حامدحسابی | 
نگرشي بر تغيير قوانين داوري

 ‌به‌رغم آنكه فرصت زيادي تا اعزام تيم‌ملي تكواندو كشورمان به مسابقات قهرماني آسيا (تايلند)

 باقي نمانده و تركيب اعزامي را نفرات با تجربه تشكيل مي‌دهند ولي كادرفني تيم اعزامي نمي‌تواند

 نگراني خود را از بابت تغييرات قوانين داوري و تأثير آن بر عملكرد احتمالي بازيكنان خود پنهان كند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  87/04/19ساعت 18:2  توسط حامدحسابی | 
تصاويري از مسابقات دوحه

 

كسب مدال طلا توسط يوسف كرمي

 

 

سيده نازيلا نظامي

 

 

سارا خوش جمال فكري

ادامه مطلب راکلیک کنید.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  87/04/19ساعت 18:0  توسط حامدحسابی | 
اهداف فرم

1) اهداف فيزيکي

علاوه بر افزايش دانش تکنيکي شخص، فرم از نظر  پرورش جسمي سه هدف دارد: اول تمرين و آموزش تكنيك‌هاي پايه، دوم تقويت عضلات و استيل بدن براي حداکثر کارايي شخص. و سوم تقويت حرکت و انعکاس‌هاي سريع و واکنش در وضعيت دفاع از خود. هدف اصلي از تمرين اين فرم بالا بردن قدرت حفظ تعادل لازم و جابجائي سريع مرکز ثقل بدن بدون برهم خوردن حالت بدن مي باشد.

 

2) اهداف متافيزيکي

درتمرينات فرم کيفيت‌هاي غيرفيزيکي نيز وجود دارند که بايد به آنها توجه بسيار کرد: هماهنگي جسم و ذهن، تکامل ذهن و روان. فروتني و تواضع. هر فرم داراي يک مفهوم معنوي است. يعني اين‌که مبتکر و ابداع‌کننده آن قصد داشته انديشه و هدف خاصي را بيان کند. پي بردن به آن مقصود ذهني يکي از اهداف فرم‌رو مي‌باشد. به اين شکل که تكواندوکار علاوه بر توانايي کسب مهارت در اجراي صحيح و اصولي فرم، بايد بتواند به آن نيروي فکري و ذهني مقصود نيز دسترسي پيدا کرده و در بيان معنوي فرم نيز تبحر و توانايي پيدا کند.

+ نوشته شده در  87/04/19ساعت 17:58  توسط حامدحسابی | 
استفاده از وسايل مبارزه مناسب

      پوشيدن هوگو مناسب و محكم از الزامات مبارزه است. هنگام مبارزه استفاده از كلاه نامناسبي كه تنگ بوده و باعث ناراحتي شده و يا گشاد باشد كه با كوچكترين ضربهاي از سر بيافتد و يا بچرخد، يا هنگام رقص پا و جابجاييها در سر لق بزند، ميتواند تمركز فكر را برهم زده و باعث از دست دادن امتياز گردد.

حتماً از توبوكي كه قبلاً با آن چند جلسه تمرين كردهايد استفاده نمائيد. زيرا ممكن است در لباس نويي كه تا بحال با آن فعاليت نداشتهايد، احساس آرامش و راحتي ننمايد. ظاهر ژوليده و درهم ميتواند اين احساس را در ديگران بوجود آورد كه مبارز از روحية بالايي برخوردار نيست و اين موضوع ميتواند روحيه حريف مقابل را چند برابر كند.

+ نوشته شده در  87/04/19ساعت 17:56  توسط حامدحسابی | 

گزارش تصويري: احمدي نژاد با لباس تكواندو

 

 

 ادامه مطلب
+ نوشته شده در  87/04/18ساعت 22:34  توسط حامدحسابی | 
اسامی تکواندو

روی ادامه مطلب کلیک کنید.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  87/04/18ساعت 22:22  توسط حامدحسابی | 

 

 

قوانین مسابقات تکواندو، تفسیرها و توضیحات آن:

بازدید کننده محترم:

برای سهولت شما عزیزان و مرور آسان بر روی مطالب، مطالب این قسمت و بقیه قسمت های وب، همان شکل طبیعی صفحات اینترنتی را دارد و مطالب به صورت فایل های تصویر یا فایل PDF تبدیل نشده اند، پس خواهشمندم که از هرگونه کپی برداری چه از تمام مطالب و یا چه از قسمتی از آن (پرینت بلا مانع است) اجتناب ورزید؛ امیدوارم خواندن این مطالب به ارتقاء سطح آگاهی شما بیانجامد.

با تشکر فراوان باشگاه استاد حمیدرضا صفری

 

 برای خواندن هر لینک کافیست روی آن کلیک کنید

فهرست:

قسمت اول، مواد 1 تا 4: (هدف، کاربرد، محوطه مسابقه، مبارزین)

قسمت دوم، مواد 5 تا 9: (طبقه بندی اوزان، طبقه بندی و روشهای برگزاری مسابقات، زمان مسابقه، قرعه کشی، وزن کشی)

قسمت سوم، مواد 10 تا 14: (روش اجرای مسابقات، تکنیک ها و مناطق مجاز، امتیازات، امتیاز گذاری و انتشار آن، خطا ها)

قسمت چهارم، مواد 15 تا 20: (امتیاز طلایی، انواع برد، ناک داون، اقدامات در شرایط ناک داون، روش قطع مسابقه، عوامل داوری)

قسمت پنجم، مواد 21 تا آخر: (منشی، انتصاب داوران، سایر مواردی که در قوانین نیامده است، کمیته قضایی و انضباطی)

+ نوشته شده در  87/04/18ساعت 22:13  توسط حامدحسابی | 
+ نوشته شده در  87/04/18ساعت 21:44  توسط حامدحسابی | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  87/04/18ساعت 21:44  توسط حامدحسابی | 
+ نوشته شده در  87/04/18ساعت 21:42  توسط حامدحسابی | 
+ نوشته شده در  87/04/18ساعت 21:41  توسط حامدحسابی | 
+ نوشته شده در  87/04/18ساعت 21:39  توسط حامدحسابی | 

دانلود کلیپ فرم چهار (تگوگ سا جانگ) ۲.۳ کیلو بایت

موارد ذکر شده در فرم یک در این فرم نیز صادق است.

در این فرم بعد از شی جاک حرکت گودورو سون نال را انجام میدهیم با این توضیح که ابتدا دست ها به سمت چپ رفته در این حالت سر و گردن هیچ حرکتی نمی کند توجه داشته باشید که دست ها از سطح شانه بالا تر نروند در همین حین که آرام آرام به سمت نشست دیتکوبی می رویم دستها را نیز از سمت راست بدن به سمت چپ برده به گونه ای که دست راست بر روی کمربند قرار گیرد (در گذشته بالاتر قرار می گرفتند) و دست چپ از سطح شانه بالا تر نباشد و بدن نیز زاویه 45 درجه داشته باشد؛ همین حرکت را در سمت راست نیز انجام می دهیم.

با توجه به شکل بعد از حرکت شماره دو برای انجام حرکت شماره سه حتماً دست راست را بر روی کمربند به سمت عقب کشیده و با قدرت به سمت جلو وبا نوک انگشتان ضربه می زنیم در این حالت نوک انگشتان دست چپ نباید از زیر آرنج دست راست بیرون بزند.

ادامه دارد ...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  87/04/18ساعت 21:37  توسط حامدحسابی | 
دانلود کلیپ فرم سه (تگوگ سام جانگ) ۲۱۳ کیلو بایت

موارد ذکر شده در فرم یک در بقیه فرم ها از جمله فرم سه نیز صادق است به علاوه نشست دیتکوبی سوگی تغییر کرده یعنی فاصله ی بین دو پا یک کف پا شده است.

این فرم و فرم بعدی برای گرفتن کمربند سبز مورد نیاز است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  87/04/18ساعت 21:35  توسط حامدحسابی | 

 دانلود کلیپ فرم دو (تگوگ ایجانگ) 194 کیلو بایت

 

تگوك دو مجموعه ايست از حركات كه بيانگر ( ت   TEA ) از هشت شاخه پال گه ميباشد . ت بمعناي شادي ميباشد .شادي و نشاط حالتي است كه پس از انجام يك كار نيك به انسان دست ميدهد و اين تگوك ميبايست با ملايمت و اطمينان و قدرت اجراء گردد .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  87/04/18ساعت 21:29  توسط حامدحسابی | 

فرم شماره یک (تگوگ ایل جانگ):

TAE GEUK . ILJANG

 دانلود کلیپ فرم یک (تگوگ ایل جانگ) 183 کیلو بایت

 اين تگوك در بر گيرنده اعمال (كن k on) كه اصلي ترين شاخه پالگه است ميباشد . كن نشان دهنده آسمان و نور است . آسمان باران و خورشيد نور ميدهد كه اين دو اساسي ترين عوامل زندگي بشردرروي زمين و آغازگر همه چيز ميباشد و در فلسفه شرق، كن به اژدهائي كه مظهر قدرت مطلق درزمين بوده و جهت حمايت و كنترل زمين و آنچه كه در زمين است و به آسمان رفته اطلاق ميگردد .

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  87/04/18ساعت 21:22  توسط حامدحسابی | 

رژیم غذایی ورزشکاران:

از آنجائیکه هنگام ورزش ماهیچه های بدن تحریک شده و باعث سوخت و ساز بدن یعنی متابولیسم می شود و همچنین سبب مصرف چربی قند و دیگر مواد ذخیره ای بدن می گردد، بنابر این برای جبران آن باید

از پروتئین ها مانند گوشت پخته، تخم مرغ آب پز و شیر گرم استفاده گردد.

 

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  87/04/18ساعت 21:15  توسط حامدحسابی | 

توصیه هایی برای تکواندوکاران     

  ۱-یک مبارز تکواندو بایستی قوانین مسابقه را دقیقاً بداند، بسیاری از مبارزین که از نقطه نظر تکنیکی بسیار بالا بوده اند ولی از قوانین مسابقاتی (به علت عدم اطلاع کافی) متابعت نکرده اند مسابقه را باخته اند. دانستن قوانین و رعایت کامل آنه نشانگر نظم و انضباط فکری و تمرکز و شخصیت فرد مبارز می باشد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  87/04/18ساعت 21:12  توسط حامدحسابی | 

کمربند سفید های عزیز خوش آمدید:

این قسمت مخصوص افرادی است که قصد دارند تکواندو را شروع کنند و یا تازه شروع کرده اند.

ابتدا بهتر است که ورزش تکواندو را معرفی کنم این ورزش در حدود 1400 سال پیش در کشور کره ایجاد و به تکامل رسید، معنی لغت تکواندو "هنر شکستن و خرد کردن اجسام به وسیله دست و پا" است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  87/04/18ساعت 21:7  توسط حامدحسابی | 

تاریخچه تکواندو

در باره تاریخچه ورزش رزمی تکواندو آنچه از نقوش آرمگاه های سلسله ( کورگوریو ) که زمانی برکره و منچوری تسلط داشته بر می آید نوعی ورزش رزمی در آن زمان تمرین می شده است در سلسله شیلا که همزمان با کورگوریو بر قسمتی از کره حکومت می کرده نیز هنری رزمی به نام سویاک تمرین می شده و حتی گروهی از شاهزادگان سازمانی به نام هوا رانگ تشکیل داده بودند و وظیفه ایشان حراست از حدود کشور بوده است

taekwondo 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  87/04/18ساعت 20:51  توسط حامدحسابی | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
نام استاد:احسان پوراحمدی(دان4)

پیوندهای روزانه
اسکیت 20
آموزش تکواندو(صادق لاچيناني )
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
91/01/22 - 91/01/31
89/08/01 - 89/08/07
89/05/01 - 89/05/07
89/04/05 - 89/04/21
89/04/08 - 89/04/14
89/02/01 - 89/02/07
88/06/22 - 88/06/31
88/04/22 - 88/04/31
88/04/05 - 88/04/21
87/07/08 - 87/07/14
87/07/01 - 87/07/07
87/06/01 - 87/06/07
87/05/22 - 87/05/31
87/04/05 - 87/04/21
آرشیو موضوعی
کلیپ تکواندو
نقشه برداری در ایران
تاریخچه تکواندو
آموزش کمربندسفید
توصیه هایی برای تکواندوکاران
رژیم غذایی ورزشکاران
آموزش فرم 1
آموزش فرم2
آموزش فرم3
آموزش فرم4
آموزش فرم5
آموزش فرم6
آموزش فرم7
آموزش فرم 8
قوانین مسابقات تکواندو
اسامی تکواندو
گزارش تصويري: احمدي نژاد با لباس تكواندو
استفاده صحیح ازوسایل
اهداف فرم ها
تصاویری ازمسابقات دوحه
تغییرات قوانین داوری
وظایف یک مربی
الزامات آموزش مبارزه
نکته های کوچک تمرین
شرایط مربیگری
نکات مهم دردفاع ها
نکات مهم درموردتکنیک های پا
عوامل موثردرسرعت
تنفس صحیح دررمبارزه
هنرشکستن اجسام
گالری تصاویر
ویژگی های یک مبارز
آموزش فرم هابه صورت کلیپ تصویری
برنامه آموزش اسامی تکواندو
نحوه بستن کمربند
ترتیب کمربندهای تکواندو
تقسیم بندی اوزان درمسابقات
فلسفه فرم درتکواندو
تکواندودرایران
آموزش ضربات پا
کلیپ مبارزات
شاخه های تکواندو
نویسندگان
تکواندوکاران باشگاه شهید زین الدین قم
حامدحسابی
پیوندها
فدراسیون جهانی تکواندو
فدراسیون تکواندوایران
انجمن تخصصی تکواندو
اسکیت20
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM